Home Giúp bạn chọn ngành 7. Y Dược - Điều dưỡng

7. Y Dược - Điều dưỡng

Dự đoán đến năm 2020 Việt Nam sẽ thiếu lượng lớn nhân lực trong ngành y dược. Theo số liệu từ Bộ Y tế thì tính tới năm 2020, dù lượng sinh viên tốt nghiệp từ các trường đào...
- Advertisement -

Recent Posts