Home Bạn có biết? Giáo dục khai phóng

Giáo dục khai phóng

Bikipchontruong.com Người xưa có câu “một nghề cho chín, còn hơn chín nghề.” Nhưng với sự thay đổi chóng mặt của nền kinh tế và những biến động toàn cầu trong thế kỷ 21, thì nguy cơ rơi vào...
Bikipchontruong.com Mô hình “Giáo dục Khai phóng” hiện được coi là mô hình đặc sắc của giáo dục đại học Hoa Kỳ, được áp dụng rộng rãi ở Châu Âu và nhiều nước Châu Á. Mô hình này cũng...
Đại sứ Mỹ nói về giáo dục Khai phóng “Liberal Arts” Mô hình Giáo dục Khai phóng là gì? Bikipchontruong.com Mô hình “Giáo dục Khai phóng”, hiện tại được coi là mô hình đặc sắc của giáo dục đại học Hoa...
Bikipchontruong.com Các trường đại học tập trung đào tạo các chuyên ngành hẹp khiến sinh viên tốt nghiệp thiếu nhiều kỹ năng, đặc biệt là khả năng tư duy và tầm nhìn để thích ứng với những thay đổi...
- Advertisement -

Recent Posts